KNMvD

dé beroepsorganisatie van dierenartsen

De KNMvD is een vereniging voor en door de leden.

 


In het bestuur, de ledenraad, groepsbesturen, commissies en werkgroepen zijn leden actief. Zij worden ondersteund door het bureau van de KNMvD dat is belast met de uitvoerende en coördinerende werkzaamheden. 

Als beroepsorganisatie heeft de KNMvD een Code voor de dierenarts waarin de collegiale verhoudingen zijn geregeld. Indien een lid van mening is dat een ander lid zich niet houdt aan deze code, kan er een klacht worden ingediend bij de ereraad. 

Structuur
De KNMvD kent een bestuur dat op hoofdlijnen bestuurt. Op strategisch niveau stemt het bestuur de te volgen richting af met de ledenraad. Kandidaten voor de ledenraad kunnen door tien stemgerechtigde leden worden voorgedragen. De benoeming van bestuurders geschiedt door de ledenraad uit de gewone leden van de Maatschappij. De ledenraad stelt alle gewone leden in staat zich bij de benoemingscommissie te kandideren. Daarnaast kan de benoemingscommissie zelf kandidaten aanzoeken. De vakinhoudelijk georiënteerde groepen zijn verantwoordelijk voor het beleid op hun eigen vakgebied. Deze groepen zijn in clusters onderverdeeld (zie toelichting). 

Naast de groepen kent de KNMvD commissies en werkgroepen met elk een specifieke opdracht van het bestuur.

Kijk voor meer informatie op www.knmvd.nl