DierenLot

Help dieren in nood

Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil hen graag helpen.

Nog veel te veel dieren in Nederland leiden een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, op straat gezet of gewoon maar aan hun lot overgelaten. Dit kan niet en dit mag niet gebeuren.

Steun voor dierenhulporganisaties

Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan en wil ze graag helpen. We vinden het daarbij belangrijk om met name lokale en regionale, kleine en middelgrote, organisaties te steunen. Want die hebben het verreweg het moeilijkst met het financieren van hun hulpverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dierenasiels, specifieke opvangcentra of dierenambulanceorganisaties. 

Deze dierenhulporganisaties hebben veelal financiële steun nodig voor voer, medicijnen, dierenartskosten, het uitvoeren verbouwingen, aanschaf van materieel of hulpmaterialen. Het zijn voorbeelden...

DierenLot dierenambulances

Maar ook transport is een vaak voorkomend probleem. Veelal rijden afdelingen rond met ambulances die qua onderhoud te duur worden om nog rijdende te houden. De kosten van reparaties stijgen vaak de pan uit. Ook bij dit probleem willen wij hulp bieden! Door geheel gratis onze eigen DierenLot dierenambulances (in bruikleen) te geven. Zodat het vaak oude en dure rijdend materieel vervangen kan worden en er efficiënter gewerkt wordt.

Kijk voor meer informatie op www.dier.nu