Dierenbescherming

Hulp aan dieren

We beschermen dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving.

De Dierenbescherming beschermt dieren door het verlenen van (nood)hulp en opvang, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van een diervriendelijke samenleving.

Als een dier zwervend of gewond is, rijdt de dierenambulance uit voor (acute) hulp. Onze vrijwilligers verlenen eerste hulp en brengen het dier naar een dierenarts. Als niet bekend is wie het baasje is, gaat het dier naar een van onze 38 asielen. We verzorgen de dieren liefdevol en zoeken een nieuwe baas voor ze. 

Onze districtsinspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en vrijwillige preventiemedewerkers gaan jaarlijks op duizenden meldingen af van verwaarlozing of mishandeling. Vaak wordt een slechte situatie veroorzaakt door gebrek aan kennis. Waar dat kan, vertellen ze baasjes hoe ze hun dier moeten verzorgen en huisvesten, om te voorkomen dat een dier uit huis gehaald moet worden.

Kijk voor meer informatie op www.dierenbescherming.nl