Het verschil tussen reptielen en amfibieën

Active & fun
Reptielen

Is een schildpad een reptiel of een amfibie? Weet jij het antwoord? Veel mensen maken geen onderscheid tussen reptielen en amfibieën. Toch zijn het twee heel verschillende diergroepen. Vanaf nu zul je voor altijd weten hoe je een reptiel of amfibie herkent en wat de verschillen zijn.

Reptielen

Reptielen zijn koudbloedige gewervelde dieren met een geschubde huid. Ze leven veelal op het land en halen adem via de longen. Reptielen produceren zelf geen lichaamswarmte, dit maakt ze afhankelijk van de grondtemperatuur en van stralingswarmte om hun lichaamstemperatuur te regelen. De eieren van reptielen hebben een harde schaal. Voorbeelden zijn schildpadden, krokodillen, squamata en brughagedissen.

Amfibieën

Amfibieën zijn ook koudbloedige dieren, maar in tegenstelling tot reptielen leven zij grotendeels in het water. Zij hebben daarom een dunne huid die veel klieren bevat. Deze klieren zijn nodig om de huid vochtig te houden. Daarnaast speelt de huid een belangrijke rol in de ademhaling. Een amfibie haalt namelijk zowel adem via de longen als via de huid. Welk orgaan hierin de grootste rol speelt is afhankelijk van het soort amfibie. Amfibieën hebben het water nodig om vochtig te blijven en leggen hier ook hun eieren in. Jonge amfibieën zijn meestal larven. Zij zullen pas na een tijd hun herkenbare vorm aannemen. Voorbeelden van amfibieën zijn kikkers, padden en salamanders.

Kenmerken op een rij

Reptiel 
- Koudbloedig
- Leven voornamelijk op land
- Dikke geschubde huid
- Ademhaling via longen
- Direct contact bij paring
- Ei met harde schaal
- Oorspronkelijke vorm bij geboorte

Amfibie
- Koudbloedig
- Leven ook in het water
- Dunne huid met klieren
- Ademhaling via longen en/of huid
- Meestal geen direct contact bij paring
- Zachte eieren in water
- Worden vaak geboren als larven

Overeenkomsten

Ondanks de duidelijke verschillen hebben reptielen en amfibieën ook een aantal overeenkomsten. Hun koudbloedigheid is hier het belangrijkste voorbeeld van. Soms komen reptielen en amfibieën in dezelfde omgeving voor. Dit zal dan meestal in een gebied zijn waar land afgewisseld wordt met water. Overigens kennen beide soorten een aantal giftige exemplaren. De mooiste en meest felgekleurde dieren zijn vaak het gevaarlijkst.